Mgr. Katarína Mikulová PhD.

  • Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Abstract name Year Section
Dopad klimatických podmienok na dynamiku kliešťovej encefalitídy na Slovensku 2020 Ecology and Environmental Sciences