doc. MVDr. Branislav Peťko DrSc.

  • Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Hlinkova 3, 040 01 Košice

Abstract name Year Section
Dopad klimatických podmienok na dynamiku kliešťovej encefalitídy na Slovensku 2020 Ecology and Environmental Sciences