PhDr. Jarmila Pekarčíková PhD.

  • Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava

Abstract name Year Section
Dopad klimatických podmienok na dynamiku kliešťovej encefalitídy na Slovensku 2020 Ecology and Environmental Sciences