Martin Šimkovič

  • Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Izolácia a identifikácia glukozinolátov pochádzajúcich z rastlín čeľade kapustovité 2020 Biotechnology and Food Technology