Mgr. Veronika Kubašová

  • Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Virologický ústav, Oddelenie nádorovej biológie, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv nádorového mikroprostredia na základné charakteristiky prsníkových nádorových buniek BT20 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics