Nikola Nociarová

  • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv Diabetes Mellitus na vybrané metabolity v moči 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances