Ing. Petra Šipošová

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Analýza rastu vybraných mikroorganizmov s ohľadom na podmienky počas výroby syrov 2020 Biotechnology and Food Technology