Nikoleta Mateszová

  • Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Metabolomická profilácia ochorenia dna 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances