RNDr. Ján Gálik CSc.

  • Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Účinok slabej elektrickej stimulácie na regeneráciu oligodendrocytov a funkčnú obnovu miechy po traumatickom poškodení u potkanov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Potenciál funkčnej obnovy miechy po poškodení a epidurálnej OF stimulácii 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics