Doc.PharmDr. Peter Křenek PhD.

  • Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Abstract name Year Section
Hladiny cirkulujúceho neprilyzínu u pacientov so srdcovým zlyhávaním s redukovanou ejekčnou frakciou 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology