MUDr. Jaroslava Štrbová PhD.

  • KARDIO-SANUS, s.r.o, Bratislava

Abstract name Year Section
Hladiny cirkulujúceho neprilyzínu u pacientov so srdcovým zlyhávaním s redukovanou ejekčnou frakciou 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology