MUDr. Viera Nemčeková MPH

  • UN-Nemocnica svätého Michala,a.s., Bratislava, Slovenská Republika
  • Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Abstract name Year Section
Hladiny cirkulujúceho neprilyzínu u pacientov so srdcovým zlyhávaním s redukovanou ejekčnou frakciou 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology