MVDr. Janka Pálešová

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biochémie, Martin, Slovensko
  • Ústav lekárskej biochémie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Abstract name Year Section
Testovanie citlivosti primárnej bunkovej línie DFSC na statíny 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Porovnanie biologických vlastností ľudských zubných kmeňových buniek počas krátkodobej a dlhodobej kultivácie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics