RNDr. Ján Macko PhD.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská repubika

Abstract name Year Section
Modifikácia biomateriálov na báze železa pre zvýšenie biokompatibility 2020 Open section