RNDr. Nadežda Lukáčová DrSc.

  • Institute of Neurobiology of Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovakia
  • Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
PLC-PKC signaling pathway is significantly enhanced by endurance training and participates in neuroplasticity after spinal cord injury 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Účinok slabej elektrickej stimulácie na regeneráciu oligodendrocytov a funkčnú obnovu miechy po traumatickom poškodení u potkanov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv rastových faktorov na regeneráciu traumaticky poranenej miechy 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Potenciál funkčnej obnovy miechy po poškodení a epidurálnej OF stimulácii 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics