Zuzana Kudličková

  • Ústav farmaceutickej chémie, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Syntéza a protinádorová aktivita hybridných chalkónov indolu a 2-fluórfenylu 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology