MVDr. Michal Babják PhD.

  • Parazitologický ústav, Slovenská akadémia vied, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Porovnanie antihelmintickej účinnosti rastlinných extraktov slezu (Malva sylvestris L.) a paliny (Artemisia absinthium L.) in vivo vs. in vitro 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology