Dr. Jose Luis Rodriguez Lorenzo

  • Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno-Žabovřesky, Česká Republika

Abstract name Year Section
Deriváty oxidácie cytozínu, distribúcia a regulácia génov v pohlavných chromozómoch X a Y knôtovky bielej (Silene latifolia) 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics