RNDr. Lenka Bábelová PhD.

  • Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vývoj elektrochemických biosenzorov na báze redoxne značených aptamérov na diagnostiku onkologických ochorení 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics