Andrej Oriňak

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Elektrochemická detekcia inzulínu na elektródach modifikovaných nanočasticami ZnO 2020 Open section