Frederika Chovancová

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Elektrochemická detekcia inzulínu na elektródach modifikovaných nanočasticami ZnO 2020 Open section
Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus? 2021 Analytics in biological sciences