Lenka Rečičárová

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,
  • Veterinárna klinika Čadca

Abstract name Year Section
Panoftalmitída u veľhada kráľovského 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Hepatozoonóza u importovaných hadov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics