Mgr. Michaela Matulová

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Porovnanie sorpcie dominantných špécií selénu na syntetický goethit 2020 Ecology and Environmental Sciences