Ervin Hapl

  • Živá planina, Ratkovské Bystré 156, 982 66 Ratkovské Bystré

Abstract name Year Section
Sysle v enzootických cykloch kliešťami prenášaných patogénov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics