Ing. Peter Fleischer PhD.

  • Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene, Zvolen, Slovenská republika
  • Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen

Abstract name Year Section
Fyziologická odozva PSII horských smrekových ekosystémov pozdĺž výškového gradientu 2020 Ecology and Environmental Sciences