prof. RNDr. Peter Kubatka PhD.

  • Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract name Year Section
Chemopreventívne účinky Cinnamomum zeylanicum L. v modeli experimentálnej mamárnej karcinogenézy in vivo 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics