RNDr. Zuzana Orságová Králová PhD.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej chémie, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Study of corrosion, biological and mechanical properties of biodegradable Zinc-Iron alloys with medical applications 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances