Mgr. Radivojka Bánová PhD.

  • Oddelenie rickettsiológie, Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Zvýšenie senzitivity rezistentných testikulárnych nádorových buniek cieleným ovplyvnením ich metabolizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics