MVDr. Aladár Maďari PhD.

  • Univerzitná veterinárna nemocnica, Klinika malých zvierat, Oddelenie vnútorných chorôb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Štúdium orálnych kultivovateľných bakteriálnych populácií u šteniat 2020 Open section