Lucia Račková

  • Centrum experimentálnej medicíny, Ústav experimentálnej farmakológie, SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Protoflavóny v liečbe melanómu: Pro-oxidačný a pro-senescentný účinok protoapigenónu a jeho syntetického derivátu v melanómových bunkách A375 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics