MUDr. Marián Adamkov DrSc.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav histológie a embryológie, Martin

Abstract name Year Section
Úloha rastlinných funkčných potravín v regulácii epigenetických zmien v animálnom modeli rakoviny prsníka 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics