MVDr. Ján Mojžíš DrSc.

  • Univrzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav farmakológie, Košice

Abstract name Year Section
Úloha rastlinných funkčných potravín v regulácii epigenetických zmien v animálnom modeli rakoviny prsníka 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics