Jana Trebatická

  • Klinika Detskej psychiatrie, Lekárska fakulta UK a Národný ústav detských chorôb v Bratislave

Abstract name Year Section
Hladina neopterínu, tryptofánu a IDO aktivita v moči detských a adolescentných pacientov s depresívnou poruchou 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances