RNDr. Mojmír Mach PhD.

  • Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV
  • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Prenatal hypoxia affected postnatal development and brain neurotransmitter levels of the rat offspring 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv jednorazovej a opakovanej prenatálnej hypoxie na sociabilitu potkana laboratórneho 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Behaviorálne dôsledky opakovaného podávania pyridoindolového derivátu SMe1EC2M3 v animálnom modeli mierneho chronického stresu 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology