MVDr. Kristína Mravcová

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Prevalencia parazitóz abiotických zložiek prostredia v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom 2020 Ecology and Environmental Sciences
Prevalencia intestinálnych parazitárnych infekcií detí predškolského a školského veku 2020 Open section
Prevalencia črevných parazitov psov z útulkov v Košickom kraji 2020 Open section
Panoftalmitída u veľhada kráľovského 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Hepatozoonóza u importovaných hadov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics