Kristína Bašistová

  • Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

Abstract name Year Section
Výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku a vo Svete 2020 Open section