MUDr. Alica Valachová

  • Oddelenie lekárskej genetiky, Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
  • Oddelenie lekárskej genetiky, Fakultná nemocnica, Trenčín, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Cerebrálna autozómovo dominantná arteriopatia so subkortikálnymi infarktmi a leukoencefalopatiou 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
CADASIL syndróm – najčastejšia hereditárna príčina ischemických mozgových príhod 2021 Molecular biology and genetics