Ján Slezák

  • Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava

Abstract name Year Section
Vlastnosti obličkovej Na,K-ATPázy po mediastinálnom gama-ožiarení potkana 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics