MVDr. Martina Galdíková PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Ústav genetiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73,041 81 Košice

Abstract name Year Section
Dedičné ochorenia u anglického špringeršpaniela 2020 Open section
Stanovenie genotoxického poškodenia DNA aplikáciou tiaklopridu pomocou alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology