prof., RNDr. Renáta Oriňaková DrSc.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkových tlačených elektródach modifikovaných nanočasticami 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances