RNDr. Ivana Šišoláková PhD.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Abstract name Year Section
Elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkových tlačených elektródach modifikovaných nanočasticami 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus? 2021 Analytics in biological sciences
Rozložiteľné biomateriály na báze Fe-Zn 2021 Biomaterials