Mgr. Veronika Oravczová

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Využitie aptamérov na detekciu baktérií 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Štúdium interakcie dendrónov ako potenciálnych nosičov terapeutík s lipozomálnym modelom biomembrán 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics