Mgr. Luboš Ambro PhD.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav experimentálnej medicíny, Košice, Slovenská republika
  • Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11, Košice, Slovensko
  • Ústav experimentálnej medicíny, Košice, Slovensko
  • Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Využitie FMT v manažmente črevných zápalových ochorení - in vivo dôkaz na experimentálnom modeli kolitídy u potkanov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Dynamika črevného mikrobiómu zdravého človeka počas deviatich mesiacov 2020 Open section
Štúdium črevného mikrobiómu pacientov s ulceróznou kolitídou 2020 Open section
Hodnotenie biologických vlastností Clostridioides difficile izolovaných v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach 2021 Open section
Multiplatformové sekvenovanie nového probiotického kmeňa Lactiplantibacillus plantarum LS/07 pre stanovenie jeho genetickej bezpečnosti 2021 „Omics“