Jana Matejíková


Abstract name Year Section
ANTIARYTMICKÝ ÚČINOK PRECONDITIONINGU V SRDCI POTKANA NEZÁVISÍ OD AKTIVITY PI3K/AKT 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics