Mgr. Žofia Nižnanská

  • Chemický Ústav, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská Republika
  • Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Abstract name Year Section
Analýza včelieho vosku pomocou HTGC-FID 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Distribúcia a dôkaz látok z rastliny Nerium oleander v ľudskom tele pri akútnej otrave 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances