Mgr. Petra Adamková

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Podávanie probiotických baktérií ako adjuvantná terapia pri liečbe rakoviny – dôkaz z in vivo modelu kolorektálneho karcinómu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Využitie FMT v manažmente črevných zápalových ochorení - in vivo dôkaz na experimentálnom modeli kolitídy u potkanov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics