Ing. Miroslava Puchoňová PhD.

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Štúdium benzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu a ich potenciálne antimykotické vlastnosti 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology