MUDr. Jozef Vojtaššák ml. PhD. MPH.

  • Ortopedická ambulancia, Bratislava
  • Ortopedická ambulancia, Bratislava,
  • Clinica orthopedica, Bratislava

Abstract name Year Section
Artikulárny exsudát v periartroskopickom období 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Semipatológická fraktúra v oblasti chirurgického krčka humeru 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Implementácia sonografie do ortopedickej praxe 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)