RNDr. Veronika Gajdošová

  • Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Glykoprofilácia proteínov ako pokročilý prístup pre diagnostiku rakoviny prsníka 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances