Marianna Ganderáková

  • Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Katedra epizootológie a parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

Abstract name Year Section
Povedomie o kliešťovej encefalitíde a očkovanie u ľudí na Slovensku 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology